Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Historien om tilblivelsen af Auning Bypark


Mangel på juletræer i Europa 

fik Auning Bypark op at stå

I 1966 beslutter kommunalbestyrelsen i det daværende Sønderhald Kommune, at hædre kunstneren Jan Hube ved at kalde en kommende bypark for Hube Parken, angiveligt fordi Jan Hube havde betænkt Auning Hallerne med et relief og Auning Skole med et større maleri.  

Kommuneingeniør Bent Lynge Pedersen og Blomsterdalens ejer, Friis-Andersen gik i gang med at udarbejde et skitseprojekt for etablering af Hube Parken. Men disse planer bliver aldrig ført ud i livet. Måske fordi etablerings omkostningerne viste sig at blive for store?

Herefter ligger planerne om
en bypark stille i henved 15 år. 


Etableringen af den nuværende Auning Bypark tager sin begyndelse i 1983. Det er Beskæftigelsesudvalget i Sønderhald Kommune, som søger EF’s Socialfond om penge til etablering af en bypark. EF’s Socialfond bevilgede 700.000 kr., der skulle anvendes til juletræsplantningsprojekt og etablering af en bynær park.

Bevillingen var betinget af at Sønderhald Kommune ydede et lignende beløb og at det skulle gennemføres som et beskæftigelsesprojekt. Derfor blev Virring Produktionsskole inddraget i projektet.Hedeselskabet fik til opgave at udarbejde et projekt, der forudsatte mest muligt arbejde skulle udføres manuelt af unge arbejdsløse. Der blev dog anvend en gravko til at grave de to søer i den vestlige ende af byparken. Men der blev manuelt plantet 17.000 forskellige gran-, fyr- og løvtræer. EF’s forudsætning om at producere juletræer blev senere ændret og grantræerne fik lov at blive stående. 

I 1990’erne er Århus Amt i gang med at registrere affaldsdepoter i hele amtet. Og da den vestlige ende af byparken indtil midten af 1960’erne været brugt som losseplads og opfyldningsplads, blev Auning Bypark registreret som affaldsdepot, men ikke undersøgt nærmere. Amtet ville ikke foretage sig yderlige, så længe arialet anvendes som bypark og ikke sælges eller anvendes til boliger eller industri. 

Historien om Rock I Parken, fortalt af Tommy Hjorth

 

 

Rock i Parken er egentlig en gammel historie

 

Faktisk skal vi tilbage til starten af firserne, hvor en gruppe mennesker i byen besluttede sig for at lave et musikarrangement i Aunings smukke bypark.

 

Hovedbestanddelen var et stort cirkustelt, en bar og masser af amatørmusik. Antallet af gæster steg hver år og Rock i Parken blev efterhånden en tradition. Succesen gjorde at arrangørerne satsede på lidt dyrere musiknavne, dog ikke store etablerede navne, hvilket gjorde der ikke kom flere gæster, på trods af at udgifterne voksede.

 

Et så stort arrangement er hårdt arbejde, særligt når der ikke tjenes penge. Arbejdsgruppen valgte at stoppe, og da der ikke stod nye klar til at tage over, lukkede Rock i Parken.

 

Ved en sammenkomst i 2003 besluttede en lille gruppe mennesker at der nu igen skulle være Rock i Parken. Byens sommerfest, som tidligere var en af de største på Djursland, var også lukket ned, og derfor en kærkommen lejlighed til at lave et lignende arrangement. Rock i Parken var genfødt.

 

I august 2004 stod det store telt igen klar i byparken og i arbejdsgruppen var spændingen stor. Ville folk nu også bakke op om arrangementet? Det ville de. Teltet var fyldt fredag aften og hele lørdag fra 13.00 og til ud på de små timer lørdag nat. Det gav blod på tanden og i 2009 har Rock i Parken, i ny udgave, 5 års fødselsdag.

 

Den lille festival er båret af frivillige, både på, bag og foran scenen. Masser af frivillige musikere har stået på scenen gennem de sidste 5 år, bakket op af lydmænd, barfolk, pølsevognspersonale, teltopstillere, - ja man kunne blive ved.
.

For første gang var der i 2008 3 dages festival, hvor torsdag aften nu er ”de voksnes aften”. En aften med visemusik, fællessang og råhygge. Fredag aften er traditionelt børnenes aften, mens lørdag er for hele familien. Eftermiddagen for børne-familier og lørdag aften med fokus på ”voksenmusik”. Endvidere er det i løbet af de 5 år lykkedes at få et fantastisk samarbejde med byens andre foreninger f.eks. spejderne, pensionistforeningen og Bodia.

 

Kunsten er nu at bevare hyggen og stemningen ved Rock i Parken. Med de mange gæster er det fristende at prøve med større navne, men med de dårlige erfaringer i baghovedet satser vi fremover på amatørmusikken. Overalt i Danmark er det muligt at se og høre de helt store navne, endda til lave priser. Amatørmusikken glemmer man mange steder, og derfor er der ekstra grund til at kippe med flaget i Auning. Byen og oplandet har masser af amatørmusikere, som har meget at byde på.

 

Endelig må man ikke glemme, at flere af de navne, der har fået deres debut ved Rock i Parken, i dag er mere etablerede og har masser af spillejobs. Som det nyeste er det via fonde, lykkedes at samle penge til indkøb af eget anlæg. Foruden anlægget benyttes til selve arrangementet, vil det fremover stå i et nyindrettet øvelokale, hvor de mange nye, men også mere etablerede bands, kan slå deres folder i de kolde vintermåneder. En slags ”rugekasse” for byens bands.

 

Rock i Parken har netop modtaget den nyindstiftede pris ”Græsrodsprisen 2009”. En pris som gives til foreninger og deres frivillige for arbejde, uden egen ”gevinst”. En pris vi er meget stolte af i arbejdsgruppen. I vores del af kommunen findes mange foreninger, og deraf mange frivillige, som gør et fantastisk stykke arbejde. Ingen af disse gør det for at få løn, tak eller skulderklap, da det ikke altid er det man får. Derfor er det ekstra dejligt når man får et stort skulderklap, som Rock i Parken har fået med denne pris.

 

Tommy Hjorth


 


"Kolleguitar" har lagt denne fede video fra Rock i Parken 2009 med Tom Dale på YouTube

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:25. December 2022

Besøg