Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Om borgerportalen www.AuningBy.dk

Hvad er www.AuningBy.dk?

·        Byportal for hele Auning by, etableret primo 2010

·        Ejes af foreningen Auning Borgerportal

·        Bringer nyheder om Auning og ”Alt” om butikker, foreninger og virksomheder

·         Samarbejder med Handelsudvalget

 

·         Er en vigtig brik til at få sat Auning på Danmarkskortet

·        Driver AuningSport.dk og AuningBymuseum.dk samt en række Facebook-sider

 

 

 

Om borgerportalen AuningBy.dk

·         Formålet er at forene byens borgere med forretningerne, foreningerne og virksomhederne i en fælles portal.

·         Ambitionen er at byens borgere accepterer og anvender portalen fordi den giver mening og værdi for den enkelte.

·         Visionen er at mindst et medlem af hver husstand mindst en gang i døgnet er inde på AuningBy.dk.

·         Intentionen er at skabe en professionel portal, der giver værdi for borgerfolk, foreningsfolk og virksomhedsfolk og forretningsfolk.

·         Hensigten er ikke at gøre forretningernes, foreningernes og virksomhedernes eksisterende hjemmesider overflødige, men at være samlingssted og den første hjemmeside man besøger, når man søger på ”Auning”.

 

 

Siden er sidst opdateret:27. March 2020

Besøg