Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Hvem var disse mænd?

Rigtig mange i Auning ved at Nørgaardsvej er opkaldt efter Erik Nørgaard, der i en lang årrække drev Nørgaard Ost, der hvor bl.a. Nørgaard Teknik idag har til huse. Det er ikke ret tit at en vej bliver opkaldt efter en person, der er i live. Det skete for Erik Nørgaard.

Gerstrøm har været købmand i Auning og byens bedste bud på en Mads Skjern type. Bygningen skråt overfor Kulturperronen var en del af Gerstrøms købmandsgård. Carl Ferdinand Gerstrøm blev født i Tørring ved Vejle 1876 og døde kun 49 år gammel i 1925.

Gerstrøm overtog i 1906 en købmandsforretning, der hvor bl.a. Guldbageren har til huse. Købmandsgården blev senere udbygget med lagerbygninger, hestestalde, mølleri mm. Gerstrøm var i 1915 med til at starte Kartoffelmelsfabrikken.

I samme periode overtog Gerstrøm også cementstøberiet (som lå i enden af  Gerstrømsvej) og Auning Savværk kom også under Grestrøms vinger. Gerstrøms leverede varerne til det meste af Djursland med hestevogn. Til Mols benyttede man først tog til Århus og derefter skib til Thorup Pakhus ved Knebel! 

Holmbergvej er opkaldt efter frisør Holmberg, som byggede bolig og frisørsalon på Holmbergvej 1 i 1921. Holmberg solgte senere huset til Kristine Andersne, der igen solgte til Laura og Oskar Andersen i 1951. 

Kristine Andersen er bedstemor til Jens Peter Andersen, Auning VVS og Laura og Oskar Andersen er Jens Peter Andersens forældre.


Klik på kortet og se 
hvor Holmbergsvej ligger.

Chr. Stampe kom fra No i Vestjylland og overtog i 1903 den daværende manufakturforretning i Torvegade 6.

Chr. Stampe er bl.a. kendt for at han fik plantet 12 lindetræer i midterrabatten efter at Amtsvejvæsenet havde anlagt en ny brolagt vej til stationen oppe fra hovedvejen parallelt med Torvegade. Frem til sin død passede og plejede Chr. Stampe de 12 lindetræer omhyggeligt.
 
Chr. Stampe var aktiv i forretningen langt op i 90-års alderen. Forretningen var dog overtaget af sønnen Ejvind Stampe. 

Chr. Stampesvej er gemt godt af vejen. På de fleste kort er den ikke nævnt. Men den ligger i bunden af Mortensensvej oppe ved Kiwi. 

M. C. Mortensen var vognmand i Auning. I kompaniskab med 2 andre Auning folk erhvervede han Auning Møllegaard og foranstaltede udstykningen Møllevænget med 42 grunde.

M. C. Mortensen anlagde også, efter inspiration fra en tur til USA, landets allerførste rigtige servicestation i Auning. det blev på Vestergade 42 med overdækket tag til standerne og tilsluttet serviceværksted og vaskehal på det sted hvor nu JP-Biler holder til.


Randers Dagblad, 1965 i anledning af Marius Mortensens 75 års dag:
Marius C. Mortensen kom til Auning i 1934, da han overtog vognmand R. P. Rasmussens forretning. Men inden han slog sig ned i Auning, havde han været viddt omkring. Et stykke tid sejlede han, og derefter arbejdede han i en række år i Amerika som mekaniker. Han vendte tilbage til Danmark i 1930. Byudviklingen i Auning har alle dage betydet meget for Marius Mortensen. Han gjorde en stor indsat for at få det nye kvarter Møllevænget udbygget. Han var med til at få jorden udstykket og gjort byggemodent. I dag bære en af kvarterets veje hans navn, Mortensensvej. 

Formodenlig er det Adolf Reimers der har lagt navn til Reimersvej. Adolf Reimers blev født i 1904 og døde i 1982.

Adolf Reimers begyndte på sin gård i 1934 og drev den til sidst i 70'erne. Han var med i ledelsen i næsten alle lokale foreninger: Formand for Auning Mejeri, formand og regnskabsføre for Foderstofforeningen, i bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen og Husmandsforeningen, i repræsentskabet for Elro i mange år. Ligeledes var han kasserer og regnskabsføre i Pensionisternes Svømmeklub fra 1972 til 1981.

Sjovt nok er der ingen der mindes Møller længere. Vejen er opkaldt efter gården Møllersminde, som ligger i enden af Møllersmindevej. Gården er nu mere kendt under navnet Farmer House, som i en årrække blev drevet som en slags forsamlingshus. 


Men hvem var Dyrby, som har fået en vej opkaldt efter sig? Hvilken historie gemmer sig bag vejnavnet? Kan du hjælpe med oplysninger, eller supplere med yderlige oplysninger om "vejmændene" kan du skrive HER.

John Reimers oplyser at vejen er opkaldt efter Arne Dyrby, som boede på ejendommen Dyrbyvej 8.

Nekrolog i Kristelig Dagblad, 4.01.07

Fhv. ostegrosserer Erik Bach Nørgaard, Auning, er død, 75 år. Erik Bach Nørgaard blev udlært som kommis og arbejdede i den forbindelse blandt andet i Lystrup på Norddjursland. Her mødte han sin kommende hustru Inger, som han blev gift med i 1954. Sammen flyttede de til Virum, hvor de opbyggede engrosvirksomheden Nørgaard Ost. Virksomheden etableredes i kælderen i en villa på Gammel Kongevej på Frederiksberg, hvor den hurtigt fik vokseværk. Derfor købte parret en større grund i Auning og flyttede i 1963 hovedparten af virksomheden med tilhørende privatbolig til Auning. Erik Bach Nørgaard solgte i 1980 firmaet, der på det tidspunkt var byens største arbejdsplads med flere end 100 ansatte. Han og familien blev boende, og han ejede til det sidste også erhvervsejendommen, som han lejede ud.

Erik Bach Nørgaard startede i 1980 udviklingen af en rustfri cykel og senere udviklingen af en selvkørende vander til erhvervsgartnere.

Klibovænget og Klibovej

Formodenlig er det Christen Pedersen Kliboe, som har inspireret til navne Klibovænget og Klibovej. 

Christen Pedersen Kliboe blev født 1757. Gartner på Gl. Estrup, ifølge folketælling 1787. Efternavnet findes i slægten efterfølgende, dog ikke konsekvnt, da der kan springes generationer over.

C. P. Kliboe og Mette Margrethe Jensdatter blev gift 1802 i Vejlby Kirke. Og så ved vi ikke meget mere om gartner Kliboe.

Der er dog en liste over efterkommere efter gartner Kliboe her:

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Vejnavne i Auning - nu og før ...

Flere veje har fået nye navne:

Nørgaardsvej
Har tidligere heddet Klibovej


Industrivej
En lille del hed tidligere Birkvej. Der hvor Industrivej starter i vest. Birkvej er opkaldt efter Poul Birk Hansen, som havde en ejendom på den tomme grund mellem F24 og Auning Skilte.


Torvegade
Har også heddet Banegårdsgade (set i velkomstbog fra 1972) Tidligere hed den Stationsvej ifølge bogen "Auning fra tid til anden".


Århusvej
En del af vejen i byen har tidligere heddet Søndergade


Søndermarksvej
Vejen - eller stien starter ved lysreguleringen og løber forbi Kulturperronen. Der er ingen vejskilte med navnet, men på de nyeste matrikel kort og på Google Maps hedder vejen Søndermarksvej.


Et hus har fortsat adressen: Søndermarksvej 1, som ligger ved P-pladsen bag den gamle jernbanestation i det den østlige ende. 


Mølletorvet
Der hvor Mølletorvet starter fra hovedgaden, var tidligere en del af Chr. Stampesvej. Ved etableringen af Mølletorvet blev Chr. Stampesvej næsten halveret.


Centervej
Centervejen fra hovedvej, langs Sparekassen Kronjylland, og ned til centerområdet var tidligere blot en gangsti, der uofficielt hed Revisorstien.


C. F. Gerstrøms Plads
I 1950'erne brugter Randers Dagblad flere gange navnet Auning Torv om pladsen foran Guldbageren, som i dag hedder torvet C. F. Gerstrøms Plads. Der står et lille skilt med navnet, der hvor man kører ind på p-pladsen.
Klip er fra Randers Dagblad, 1965

Skolegyden
På et kort fra Sønderhald Kommune, 1972 er Skolegydens navn Skolevej. Dengang var det en kørevej, mellem Ndr. Fælledvej og hovedvejen. Før 1965 har Skolegyden formodenlig været en del af Sdr. Fælledvej.


Øster Fælledvej
Før 1965 har den østlige del af Ndr. Fælledvej heddet Ø. Fælledvej. Hvor præcist vejnavnet har skiftes, er endnu ikke opklaret. 

 
Klip er fra Randers Dagblad, marts 1965

Er der mon flere eksempler?
På et kort fra Sønderhal Kommune i 1972 bliver Lærkelunden nævnt som Lærkevej, men det er nok bare en fejl. - men nej, det er ingen fejl:

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:25. December 2022

Besøg