Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Auning Vandværk har en lang og spændende historie


Auning Vandværk
blev etableret i 1935.

Tidligere sognepræst Egon Lindberg har fortalt, at Auning Plejehjem, Østergade 3, fra 1935 droppede vandpumpen i kælderen for at få vand fra det nye kommunale vandværk i Nygade.

Tidligere bogtrykker Ejnar Thuesen Johansen skriver i sin bog "Ohning gu' bejr'et" fra 1992 meget om fjernevarmeværket, men kun meget lidt om vandværket. Han nævner dog, at Auning Vandværk har 3 boringer, som levere vand til hele byen.


Auning Vandværk har følgende stående på deres hjemmeside i december 2017:
Auning Vandværk blev etableret i 1935, og har igennem årene gennemgået en stor udvikling så vi i dag forsyner ca. 1400 forbrugere med vand af god kvalitet. 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov, og det for vandværket fastsatte regulativ – at forsyne forbrugere inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål.

Auning Vandværk er ansvarlig for oppumpning og distribution af vandet igennem egne ledningsnet. Drift og vedligeholdelse af anlæg og ledningsnet er i dag styret af et It-baseret ledelses- og kvalitetsstyringssystem og et effektivt samarbejde med vandværkets samarbejdspartnere.


Auning Vandværk 2018


Et smugkig ind i det nye vandland


Når man besøger Vandsam - det nye vandværk på Gjesingvej 11, må man pænt stille sine sko og iklæde sig en lyseblå kravledragt og tage fine hvide træsko på. Det nye vandværk betragtes nemlig som en levnedsmiddel-virksomhed, så hygiejnen skal være i top.

Brian Pedersen, der er formand for Vandsam A/S fortæller, at der med dette nye vandværk er taget et kvantespring i udviklingen af vandforsyningen til de 7 vandværker, som anlægget levere vand til. 

I en lang årrække er der kommet flere og flere skærpede krav i den kommunale vandforsyningsplanen. Dette har bevirkede, at flere vandværker allerede for 10 år side satte sig sammen for at finde nye løsninger, som kunne leve op til myndighedernes krav og samtidig kunne give besparelser på driften og fremfor alt kunne sikre en vandforsyning i høj kvalitet mange år ud i fremtiden. 

Den 5 år lange proces har nu udmøntet sig i et højteknologisk vandværk med høj driftsikkerhed og har allerede nu givet de enkelte vandværker økonomiske fordele. Målet er at reducere energiforbruget med 20% i forhold til det de enkelt vandværker tidligere brugte. 

Derfor er der etableret 4 nye kildepladser - eller vandboringer ude i kanten af Løvenholmskoven, der er omkring 100 meter dybe. Det hele er bundet sammen med omkring 50 km helt nye forsyningsledninger ud til de 7 vandværker.

Ledningsnettet er 2 strenget, forstået på den måde, at vandet kan komme ud til de enkelte vandværker to forskellige veje. Så hvis der sker brud, forurening eller bare almindelig vedligeholdelse, kan man lukke den ene streng og stadig få vand nok fra den anden streng.

Med Vandsam’s placering på bakken bag Auning, kan vandet faktisk løbe af sig selv til helt ud til Udbyhøj. Men for at få et ensartet vandtryk på 2 bar ud til den yderste forbruger, får vandet et lille ”skub” på vejen et par steder. Vandet til Auning by bliver slet ikke pumpet ud. Det løber helt af sig selv med det helt rigtige tryk på vandhanerne overalt i byen.

De 7 vandværker i Vandsam fungere i dag som distributionsselskaber af det drikkevand som vandsamarbejdet på Gjesingvej behandler. Selvom råvandet fra Løvenholm indeholder meget lidt metan, arsen og jern, bliver disse stoffer alligevel fjerne inden vandet sendes ud i ledningsnettet. Denne proces sker i et moderne højteknologisk vandbehandlingsanlæg og med mindst mulig brug af energi. 

Der er faktisk to vandværker i et. De to vandværker kan køre hver for sig og det ene kan lukkes ned, men alligevel levere vand nok til alle forbrugerne. De fire boringer i Løvenholmskoven kan hver i sær levere vand nok til hele forsyningsområdet. Så rammes den ene boring af et uheld, kan de øvrige så rigeligt levere vand nok. Dette giver en stor driftsikkerhed i forhold til nedbrud. 

Det nye vandsamarbejde til godt 45 millioner kroner hedder Vandsam og ejes af de 7 vandværker i Auning, Hevring, Holbæk, Vivild, Øster Alling og AquaDjurs. Vandsam skal desuden levere vand til Udby Vandværk. Når udendørsarealerne er blevet ordnet er det planen at Vandsam invitere til åbent hus den 1. juni.
 
Henning Millard
AuningBy.dk
14. februar 2018

Klik på billederne for at se en større version!

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. April 2020

Besøg