Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

 

Da Auning var en stationsby

Helt tilbage i middelaldreren har der stået Auning - eller Ohning på Danmarkskortet.

Byen, bestod af en mindre samling gårde og en skole omkring kirken med en landevej, der kom fra Lyngroden, gik sydom kirken og ned i retning af Gl. Estrup Møllegaard og over træbroen ved Å-huset. Man kan stadig se rester af den gamle bro i brinken. 


Helt frem til omkring 1850’erne, har tiden næsten stået stille og der er ikke sket alverden. Man havde nok at gøre med skaffe det daglige brød på den magre jord.

3 begivenheder satte skub i Aunings udvikling:
- I 1856 fik folk i Auning officielt lov til at drive handel fra bopælen
- I 1864 åbnede den nye snorlige landevej, som vi kender i dag
- I 1876 kom jernbane til byen

Byens butikker er stadig et vigtigt aktiv for Auning og nærmeste opland.
Landevejen igennem byen spiller stadig en aktiv rolle for byens udvikling.
Persontrafik ophørte i 1971. Godstrafik ophørte i 1992. Skinnerne fjernet 2005. 

Denne omtale af Randers Grenå Banens snarlige åbning, stammer fra Jyllandsposten den 27. juni 1876 - 2 måneder før banens indvielse.

Artiklen gengives her:

Randers Grenaa Banen nærmer sig nu, i følge ”R.A.A.” (formodentlig Randers Amts Avis), stærkt sin fuldendelse. Den 26. maj var sporet således allerede lagt igennem fra Grenaa Havn til Randers Banegård, og den 28. i forrige måned passerede lokomotiver hele linjen.

Alle stationsbygningerne, nemlig dem for den lokale trafik opførte, uden for Randers Sønderbro, ved Uggelhuse, ved Allingåbro, Auning, Pindstrup, Ryomgård, Kolind, Trustrup samt ved Grenå by er i en nær fremtid færdige, ligesom også det fornødne materiel af vogne, der leveres af Hvide Mølle Vognfabrik i Randers, og af lokomotiver, der fabrikeres i Hannover, for en stor del er samlet.

Endskønt bygningen af banen har lidt under adskillige hæmmende omstændigheder, hvoraf navnlig baron G. A. Gedalias fallit (1875) ikke var den mindste, vil banen dog kunne ventes fuldført til den i kontraktens bestemte tid, den 1. august, hvilket navnlig må tilskrives den dygtighed og energi, den ledende overingeniør hr. Hornemann har udvist.

I anledning af Grenå Banens tilslutning til Statsbanen ved Randers er i denne tid påbegyndt en meget betydelig ombygning og udvidelse af Randers Banegård, som i lang tid har været følt trang, både hvad der vedrører person- og godstrafikken.

Tilføjelse: Randers Grenaa Banen var etableret af Østjysk Jernbane- selskab. ØJJ var et privat selskab med baron G. A. Gedalia i spidsen frem til 1875 hvor Gedalia gik fallit. Selskabet fortsatte, men havde fra start svært ved at klare driften, og i 1881 overtog Staten selskabet.

Klik for en større versionThomas Boberg Nielsen går på sporet mod Pindstrup januar 2004 hvor der stadig lå skinner på den nyværende cykelsti.

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

 

Kilder:

- Privatbilleder og artikler udlånt af Svend Lønstrup

- Tidsskriftet "Allingåbro Jernbanemuseum"

- Fotograf Gunnar W. Christensen, se www.tog-billeder.dk

- Bogen "På sporet af Djurslands jernbaner", ISBN 8798603388

- Jyske byer og deres mænd af J. K. Rasmussen, 1918

- Ohning gu' bejr'et skrevet af Ejnar Thuesen og udgivet i 1992.

- Auning fra tid til anden af Jens K. Therkildsen, Djurs Tryk, 1979

- Øvrige fotos er fra Lokalhistorisk forening for Sønderhald

 

Kan du hjælpe med at sætte konkrete årstal på billederne?

Eller har du rettelser eller tilføjelser, er du meget velkommen!

Har du billeder liggende, som kunne bidrage til jernbanehistorien, er du meget velkommen! Brug eventuelt formularen herunder eller ring på 4194 4081.

 

Artikler om jernbanens betydning og udvikling

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

 

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner 

 

Siden er sidst opdateret:07. July 2020

Besøg