Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

2. lærer Peder Christensen

Peder Christensen var 2. lærer
på Auning Skole fra 1889 til 1904

I 1889 bliver Peder Christensen ansat som 2. lærer ved Auning Skole. Det er gårdejer og skolekommissionsmedlem Niels Busk som ansætter Peder Christensen, uden at involvere 1. lærer Laursen. Der har været flere 2. lærer, som har prøvet at bide sker med Laursen, men det har ikke været en succes. Niels Busk håber, at han i Peder Christensen, har fundet den rette mand og siger til Peder Christensen: Jeg håber, De vil kunne danne en god modvægt mod Laursens slaphed.

Peder Christensen har skrevet en længere beretning om sine 13 år i Auning Skole. Det har bestemt ikke være en succes. Hverken for eleverne, Laursen eller  Christensen.

I 13 år håber lærer Christensen, at Laursen snart vil gå på pension, sådan at Christensen kan blive 1. lærer og forme skolen helt efter hans vision om hvordan den bedste skole skal drives til gavn for børnene i Auning.

Laursen går først på pension i 1902. Og Skolekommissionen vælger at forbigå Peder Christensens ansøgning om at blive 1. lærer. I stedet ansættes J. K. Rasmussen som 1. lærer, så Peder Christensen må fortsætte som 2. lærer. Han dør dog af tuberkulose et år efter og efterlader sin kone med små 4 børn.


13 år i Auning Skole (1889-1902)

Denne bog er som en helt speciel gave for alle lokalhistorisk interesserede. Især for folk med interesse for Aunings historie og skolernes historie. Derfor har AuningBymuseum.dk og Sønderhald Egnsarkiv valgt at udgive denne beretning efter 111 år i familiens varetægt.

Peder Christensens beretning giver nemlig et helt enestående indblik i hvordan der blev drevet skole i Auning for mere end 100 år siden. Man får også et enestående indblik i, hvordan dagligdagen blev levet i Auning dengang.

Peder Christensen skriver på side 85: Havde Bogen været bestemt til Offentliggørelse, så ville jeg ikke have nævnt deres Navne. Men på grund af den lokalhistoriske betydning har udgiverne valgt at bibeholde navnene. 

Henning Millard, januar 2014


Aksel Christensen om bogen

Da Fars bog Tretten År i Auning Skole kun findes i et eksemplar, den af far håndskrevne original, fandt jeg det rimeligt efter at have læst den tre gange, at den blev skrevet af på maskine, så den blev lettere tilgængelig for interesserede.

Jeg har stræbt efter at gøre denne afskrift til en nøje kopi af fars bog, der er dog fremkommet nogle afvigelser i enkelte ord og sætninger, dog måske især i tegnsætningen, men jeg tror ikke de har nogen betydning for forståelsen eller meningen.

Jeg vil ikke kommentere bogen her. Enhver, der læser den, må selv danne sig sin mening. Dog vil jeg sige: den er ikke fornøjelseslæsning; man forstår mere efter have læst den flere gange. Jeg har ved sidste læsning fået det indtryk, at far har været fantastisk flittig, og at han virkelig gjorde et stort arbejde for Auning Skole, men at han desværre var syg, hvilket jo også klart fremgår af bogen.

Aksel Christensen, januar 1983


Ehs Østergaard om bogen

Gennem mit arbejde med korrekturlæsning af Tretten Aar i Auning Skole er jeg kommet tættere på den farfar, som jeg ellers kun har kendt som et navn på en gravsten. 

Peder Christensens bog opleves som en sørgelig beretning, fordi han især vægter een enkelt side af sit virke i Auning Skole. Men bogen giver interessante tidsbilleder af livet i det lille samfund - på godt og ondt. Den viser betydningen af nære relationer mellem mennesker - også for nyudviklingen i samfundet. 

AuningBymuseums bog efterlader hos mig en fornemmelse af:

• at Auning skolens fysiske rammer var meget ringe
      og den tilbudte lærerbolig ligeså 

• at det psykiske miljø i lokalsamfundet virkede snærende 

• at hele min farmors og farfars familie var udenfor rækkevidde
      - de boede på Sjælland 

• at farfar var en viljefast og nytænkende mand, der elskede sin familie
     og lærergerningen

• at han havde pædagogiske evner og underviste børnene uden
     forskelsbehandling 

• at han ønskede forbedringer i skolen både fysiske og pædagogiske

• at han var grundig - muligvis pedantisk  

• at Peder Christensens evner for at "at smøre de rigtige" var ringe

• at hans temperament passede meget dårligt med 1.lærerens og pastorens 

• at han fastholdt sin tro på Gud

Ehs Østergaard, januar 2014

Sønderhald Egnsarkiv har i 2013 fra Hasse Christensen
modtaget digitaliseret materiale:

- Tretten aar i Auning Skole af Peder Christensen 

- Nogle minder fra min barndom og ungdom af Peder Christensen

- Dagbogsoptegnelser og barndomserindringer af Christine Christensen

- Over Himmelbjerget 1893 af Peder Christensen 

- Historien om Ringgaarden af Peter Andersen og Anna Sørensen

- 4 CD’er hvor Aksels Christensen fortæller om sin barndom. Optaget i 1980

- Afskrift af bog Jydske Byer og deres Mænd af J. K. Rasmussen, 1918

- Samt adskillige fotografier 

Sønderhald Egnsarkiv har i 2014 fra Lene From
og Ehs Østegaard modtaget originalmaterialet:

- Nogle minder fra min barndom og ungdom af Peder Christensen 

- Rejseskildringen Over Himmelbjerget 1893 af Peder Christensen

- Tretten aar i Auning Skole af Peder Christensen

- Smaa Raad og Fingerpeg/Indtægter og Udgifter af Peder Christensne 
   og Christine Christensen

- Samt fotografier af disse hæfter.

Aksel Christensens erindringer

I 1976 indtalte Aksel Christensen sine erindringer på bånd. De 4 CD'er blev i 2013 indleveret på Sønderhald Egnsarkiv af Hasse Christensen, som havde stået for optagelserne med sin farbror.
 

Lidt om familie:
Peder Christensen var 2. lærer på Auning Skole fra 1889 til sin død i 1904. Han var gift med Christine Christensen, med hvem han fik 4 børn: Eva, Holger, Aksel og Olaf

Aksel var den yngste søn. Hasse Christensen er søn af Holger.

 

Aksel Christensens indledningen til sine erindringer:

Aksel fortæller om barndomshjemmet og sin fars død:

Aksel fortæller om naboerne og leg i Auning:

Aksel fortæller om venner og bekendte omkring 1910:

Aksel fortæller bl.a. om livet på Ringgården i Ring:

Aksel fortæller om sin skolegang:

Aksel fortæller om familiens sommerferier:

Mere om folk i byen:

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Siden er sidst opdateret:04. January 2022

Besøg