Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum          n  Retur til emner

Emner under "Den gamle telefonliste":

Her er de første 100 telefon-abonnenter i Auning

Den første telefon-abonnent var en kvinde:
Christane Ditlevine Caroline Munk. 
Siden overtog grevindens søn, lensgreve Christian Scheel, nummeret


De følgende numre er hentet på Post & Tele Museum i København.
For at samle de første 100 numre er der bl.a. anvendt 6 telefonbøger:

        - Den ældste er fra 1901 med kun 9 abonnenter
        - Telefonhaandbogen for Jylland og Samsø, 1924
        - Telefonhaandbogen for Jylland og Samsø, 1925
        - Rigstelefon Katalog, 1927
        - Telefonbog, 1949
        - Jydsk Telefon Aktieselskab, Haandbog 1951
 

Navne eller adresser, der i listen står i blåt, er link
til beskrivelse af historiske personer eller huse. 

 

De første telefon nr. i Auning

Tlf. 01 - 1901: Grevinde Christiane Scheel (1830-1918) Gl. Estrup
Tlf. 01 - 1924: Lensgreve Christen Scheel (1853-1926) Gl. Estrup
Tlf. 01 - 1946: Jyllands Herregaardsmuseum, A. Bjerre, museumsforv.
Tlf. 01 - 2012: Herregaardsmuseum Gl. Estrup, tlf. 8648 3001

Tlf. 02 - 1901: Købmand H. P. Nielsen, Torvegade 2
Tlf. 02 - 1906: Købmand C. F. Gerstrøm, Torvegade 2 (+ nr. 69) 
Tlf. 02 - 1911: Auning Cementvarefabrik ved C. F. Gerstrøm
Tlf. 02 - 1946: Carlsberg og Ceres Depot, C. F. Gerstrøm, Torvegade 2

Tlf. 03 - 1901: Købmand J. Hansen
Tlf. 03 - 1924: Læge Peter Mussmann, Østergade 8 (også i Krak 1915)
Tlf. 03 - 1946: Læge A. F. Mehlsen, Østergade 8 

Tlf. 04 - 1901: Justitsråd, godsinspektør Nygaard, Gl. Estrup
Tlf. 04 - 1924: Godsinspektør F. Werchmeister, Gl. Estrup 
Tlf. 04 - 1946: Propr. Ancher C. Jensen, Gl. Estrup Møllegaard

Tlf. 05 - 1901: Læge Lichtenberg
Tlf. 05 - 1924: Auning Fedevareforr., A.Th.AndersenBanegaardsgade 8
Tlf. 05 - 1938: Chauffør Laurits Steffensen, Kirkegade 5

Tlf. 06 - 1901: Købmand Richard Foersom, Kirkegade 2
Tlf. 06 - 1927: Bankfuldmægtig, translatør G. Boesen
Tlf. 06 - 1951: Auning Savværk & Tømmerhandel, Søndergade 5
Tlf. 06 - 1951: Løvenholm Tørvestrøelsesfabrik, Herredsvejen

Tlf. 07 - 1901: Forpagter A. Friis, Gl. Estrup
Tlf. 07 - 1920: Forpagter J. Wester, Gl. Estrup (Krak 1920)
Tlf. 07 - 1924: Forpagter H. Werchmeister, Gl. Estrup 
Tlf. 07 - 1946: Gl. Estrup Hovedgaard, godsejer Einar Hansen
Tlf. 07 - 1951: Gl. Estrup Hovedgaard, forpagter Th. Nielsen

Tlf. 08 - 1901: Auning Jernbanestation

Tlf. 09 - 1901: Bager R. Rasmussen
Tlf. 09 - 1924: Auning Savværk, Søndergade 5 (+ Krak 1911)
Tlf. 09 - 1946: Sognefoged og cigarhandler E. R. Andersen, Vestergade 5

Tlf. 10 - 1915: Sagfører og bankdirektør F. C. Boldsen (Krak 1915)
Tlf. 10 - 1944: Manufakturhandler Ejvind Prebensen, Vestergade 3

Tlf. 11 - 1924: Cykelhandler Marinus Busk, Vestergade 7
Tlf. 11 - 1946: Auning Cykelforretning, Vestergade 7

Tlf. 12 - 1924: Thor Drivremmefabrik, O. Granell
Tlf. 12 - 1946: Gårdejer Søren Nielsen

Tlf. 13 - 1924: Auning Afholdshotel, P. Poulsen, Torvegade 12
Tlf. 13 - 1925: Auning Afholdshotel, Marinus Marcussen, Torvegade 12
Tlf. 13 - 1946: Auning Kro, Jens Dahl, Torvegade 12

Tlf. 14 - 1924: Slagter P. H. Sørensen
Tlf. 14 - 1946: Auning Møbelfabrik & Finerværk, værkfører A. Brøgger

Tlf. 15 - 1927: Eldrupgård
Tlf. 15 - 1946: Auning Møbelfabrik & Finerværk, Fru Johanna Jensen

Tlf. 16 - 1924: Skomager S. M. Petersen, Vestergade 8
Tlf. 16 - 1946: Slagtermester Søren Bredgaard Petersen, Vestergade 8
Tlf. 16 - 1954: Svend Madsen, Auning Blomstergartneri, Kirkegade 5

Tlf. 17 - 1924: Bagermester Andersen & Brynning, Vestergade 6
Tlf. 17 - 1925: Bager N. Mørk, Vestergade 6
Tlf. 17 - 1946: Bagermester A. Brandt Sørensen, Vestergade 6

Tlf. 18 - 1924: Ejendomsmægler P. Møller
Tlf. 18 - 1946: Auning Møbelfabrik v. Robert Nielsen
Tlf. 18 - 1956: Elektro-installatør W. Rabe, Østergade 11

Tlf. 19 - 1924: Gårdejer Kr. Rasmussen, sognerådsformand i Ring 
Tlf. 19 - 1941: 1. lærer og menighedsrådsmedlem F. Nedergaard, Ndr. Skole 
Tlf. 19 - 1946: 1. lærer F. Nedergaard, Ndr. Skole 

Tlf. 20 - 1915: Bankdirektør H. P. Nielsen (Krak 1915)
Tlf. 20 - 1924: Folkebanken for Rougsø-Sønderhald Herreder (også i Krak 1914)

Tlf. 21 - 1925: Ejendomshandler P. Paulsen
Tlf. 21 - 1946: Enkefrue Sine Rasmussen
Tlf. 21 - 1950: Vogn- & skraldemand Almind Sørensen, Østervangs Allé 3

Tlf. 22 - 1911: Estrup, Stamhuset, Distr., skovrider Fritz, Gl. Estrup (Krak 1911)
Tlf. 22 - 1924: Skovrider C. Fritz, Skovriddergården Gl. Estrup
Tlf. 22 - 1946: Gl. Estrup Skovgods, skovfoed A. Følger 

Tlf. 23 - 19??: Cykelhandler L. D. Steffensen, Kosangas Depot, Kirkegade 5
Tlf. 23 - 1927: Rentier M. Petersen, Vestergade 58, Pomona
Tlf. 23 - 1932: Fotograf Chr. J. Dørge's filial i Auning
Tlf. 23 - 1946: Auning Radio-Service, Eigil Neergaard, Kirkegade 5

Tlf. 24 - 1924: Manufakturhandler J. Chr. Stampe, Torvegade 6
Tlf. 24 - 1946: Manufakturhandler Ejvind Stampe, Torvegade 6

Tlf. 25 - 1911: Auning Cementvarefabrik ved Vilhelm Torst (Krak 1911)
Tlf. 25 - 1915: Auning aut. Fæstekontor, ved Chr. Madsen
Tlf. 25 - 1946: Auning Plejehjem, Diakon Carl Jensen, Østergade 3

Tlf. 26 - 1924: Vognmand R. P. Rasmussen, Vestergade 42
Tlf. 26 - 1927: Cigarhandler R. P. Rasmussen, Vestergade 42
Tlf. 26 - 1938: Auning Auto-Service, Vestergade 42
Tlf. 26 - 1946: Lillebilvognmand Knud Mønsted, Vestergade 42
Tlf. 26 - 1951: M. C. Mortensen, auto-service og lillebiludlejning, Vestergade 42

Tlf. 27 - 1924: Smed N. Just, Tårup
Tlf. 27 - 1946: Smedeforretning Gustav Jensen, Tårup

Tlf. 28 - 1924: Sagfører A. A. Olsen, Vestergade 1 (også i Krak 1915)
Tlf. 28 - 1951: Landsretssagfører C. A. Meilvang, Vestergade 1

Tlf. 29 - 1924: Slagter J. Pedersen, Kirkegade 2
Tlf. 29 - 1946: Auning Lokalforening, Ole Nielsen, Mørkholm, Gjesingvej

Tlf. 30 - 1946: Fausing-Auning Kommunekontor, Middelgade 1

Tlf. 31 - 1924: Auning Maskinsnedkeri & Madratsfabrik, N. Chr. Jensen (+Krak 1914)
Tlf. 31 - 1927: Auning Møbel- & Madratsfabrik, Fabrik. N. Chr. Jensen 
Tlf. 31 - 1946: Auning Møbelfabrik & Finerværk, Fabrik. R. Jensen

Tlf. 32 - 1924: R. H. Harder, Taarupgaard

Tlf. 33 - 1915: Jens Jensen, Auning Møllegaard
Tlf. 33 - 1924: Vognmand Jens Jensen
Tlf. 33 - 1925: Vognmand Laurits Christensen, Auning Møllegaard 
Tlf. 33 - 1944: Isenkræmmer O. Ambrosius, Torvegade 4
Tlf. 33 - 1956: Isenkræmmer Niels Bundgaard, Torvegade 4

Tlf. 34 - 1924: Edgar Holst, kolonial og isenkram, Ring 
Tlf. 34 - 1951: Alfred Nielsen, autoværksted, Østergade 32

Tlf. 35 - 1915: P. A. Petersen, legetøj, bøger, cigarer, papir, trikotage
Tlf. 35 - 1924: Fr. Jacobsen, cigar-, papir-, trikotage, manufakturforretning
Tlf. 35 - 1925: Michael Mikkelsen, manufakturforretning
Tlf. 35 - 1946: Baltica Assurance-Comkagniet
Tlf. 35 - 1946: Sygekasseopkræver Sigfred Feder, Lykkegaarden
Tlf. 35 - 1956: P.Jepsen & Søn, tømrer- og snedkerm., Ndr. Fælledvej 1

Tlf. 36 - 1924: Auning Brøndboreforretning, A. Christiansen
Tfl. 36 - 1936: Auning og Omegns Fagforening, kontrollør Kristian Andreasen, Østerg.43
Tlf. 36 - 1941: Sognerådsmedlem og tromlefører Anton Christensen
Tlf. 36 - 1944: Magda Christiansen, handelsgartner

Tlf. 37 - 1946: Købmand Hallberg Christensen, Kirkegade 2
Tlf. 37 - 1951: Tuborgs Depot, Købmand Hallberg Christensen, Østergade 6

Tlf. 38 - 1917: Sadelmager A. Bodholdt
Tlf. 38 - 1924: Auning Materialhandel, Reinholdt Erichsen, Kirkevej 2
Tlf. 38 - 1927: Hestehandler og sognerådsmedlem J. C. Jensen, Kirkegade 2
Tlf. 38 - 1946: Auning Hestehandel J. C. Jensen, Kirkegade 2

Tlf. 39 - 1924: Vognmand Peder Pedersen, Vestergade 27
Tlf. 39 - 1946: Træhandler Christian Andreasen, Østergade 51

Tlf. 40 - 1924: Malermester M. A. Johansen
Tlf. 40 - 1946: Autoværksted Alfred Nielsen, Østergade 32

Tlf. 41 - 1924: Gartner Anders Andersen, Østergade 4
Tlf. 41 - 1944: Gartner Svend Madsen
Tlf. 41 - 1946: Carl Rasmussen, frugt- og blomsterhandler, Østergade 4
Tlf. 41 - 1951: Auning Blomsterforretning, Carl Rasmussen

Tlf. 42 - 1924: Gårdejer I. Andersen, Østergaard
Tlf. 42 - 1946: Enkefrue Anna Pedersen, Stadionallé 1

Tlf. 43 - 1924: Biludlejer, vognmand Niels Sams, Østergade 22
Tlf. 43 - 1946: Kørelærer Herman Christiansen, Vestergade 25

Tlf. 44 - 1946: Auning Boghandel, Frk. Kamilla Wolder, Vestergade 9   

Tlf. 45 - 1924: Indremissionær Kr. Knudsen
Tlf. 45 - 1946: Murermester H. N. Fisker, Nørregade 10

Tlf. 46 - 1924: Gårdejer N. M. Rasmussen, Bakkehøj, Dyrbyvej 10
Tlf. 46 - 1942: Sagfører A. A. Olsen, Vestergade 1
Tlf. 46 - 1946: Vognmand Johs. Rasmussen
Tlf. 46 - 1946: Auning Lillebilforretning, Arne Madsen, Østergade 44

Tlf. 47 - 1924: M. K. Nielsen, Isenkram & Trikotageforr., Østergade 5

Tlf. 48 - 1924: Sadelmager C. Christensen
Tlf. 48 - 1946: Auning Sadelmager- og Møbelforretning, C. J. Andersen
Tlf. 48 - 1956: Auning Møbelforretning, C. J. Andersen, Vestergade 4

Tlf. 49 - 1924: Auning Smede- & Maskinforretning, N. Christensen, smedemester
Tlf. 49 - 1946: Auning Smede- & Maskinforretning, F. Houlberg Chr.

 

Tlf. 50 - 1924: Muremester Jørgen P. Poulsen

Tlf. 51 - 1924: Købmand S. Juhl Poulsen , Østergade 9
Tlf. 51 - 1946: Købmand Rasmus Juul, Østergade 9
Tlf. 51 - 1952: Kassereren i Auning Borger og Håndværkerforening

Tlf. 52 - 1941: Niels F. Rafn, Sognerådsmedlem og handelsmand
Tlf. 52 - 1946: Auning Sogns Sygekasse, sygekasseform. Niels F. Rafn

Tlf. 53 - 1946: Auning Brødudsalg v. Else og Marius Holm, Østergade 43 
                       Marius Holm drev også pølsevogn i Banegårdsgade

Tlf. 54 - 1924: Malermester Chr. Christensen
Tlf. 54 - 1946: Emil H. Frosted, Herre- og Damefrisørsalon, Østergade 2
Tlf. 54 - 194?: Lykke Mellergaard, Barber og Frisørsalon, Østergade 2

Tlf. 55 - 1924: Musiker P. Ancher Poulsen
Tlf. 55 - 1946: Auning Sogns Sygekasse, sygeplejersken, Kirkegade 11A
Tlf. 55 - 1946: Frk. sygeplejerske Kamma Kristensen, Kirkegade 11A

Tlf. 56 - 1924: Gartner Th. Aagaard, Gl. Estrup
Tlf. 56 - 1936: Restaurationen Gl. Estrup, Th. Aagaard, Gl. Estrup

Tlf. 57 - 1924: Muremester N. Pedersen

Tlf. 58 - 1924: Højholts-Gaard
Tlf. 58 - 1925: Gårdejer og vandsynsmand Valdemar Pedersen, Karlsminde

Tlf. 59 - 1946: Sognerådsformand Ingemand Knudsen, Kirkevej 5

Tlf. 60 - 1946: Djurslands Kartoffelmelsfabrik, driftleder Johs. Nyholm

Tlf. 61 - 1924: Boelsmand Jens Elgaard, Auning Kær

Tlf. 62 - 1946: Gårdejer A. Reimers, Reimersvej
Tlf. 62 - 1946: Auning Kød- & Paalægsforretning v. Niels Rafn, Østergade

Tlf. 63 - 1924: Tømrermester S. Høegh
Tlf. 63 - 1946: Bagerforretning Tage L. Simonsen

Tlf. 64 - 1946: Damefrisør Dagny Kvist, Kirkegade 18

Tlf. 65 - 1924: Auning Andelsmejeri, Østergade 12

Tlf. 66 - 1924: Forpagter på Krestensminde M. Petersen, Vestergade 58, Pomona
Tlf. 66 - 1927: Forpagter Otto Fogh, Chrestensminde = Lykkegaarden 
Tlf. 66 - 1946: Tørvefabrikant P. Poulsen, Møllevænget

Tlf. 67 - 1927: Brøndborer Alb. Nielsen
Tlf. 67 - 1951: Beskæftigelsesudvalgsfmd. Harald L. Hansen, Østergade 30

Tlf. 68 - 1924: Kolonial & materialforhandler Martin Skovdam
Tlf. 68 - 1946: AuningVulkaniseringsanstalt, J. D. Bjerregaard, Vestergade 26
Tlf. 68 - 1951: Auning Blikkenslagerforretning, Vesterg. 32, værksted: Østergade 53
Tlf. 68 - 1953: Auning Blkkenslagerforretning, Chr. Christensen, Østergade 30B

Tlf. 69 - 1924: Dansk Kartoffelmelsfabrik
Tlf. 69 - 1927: Købmand C. F. Gerstrøm, Torvegade 2
Tlf. 69 - 1946: Bogholder P. V. Lüneborg - Boede privat Nørregade 16

Tlf. 70 - 1946: Fru jordemoder Anna Liltved Andersen, Vestergade 27

Tlf. 71 - 1925: Skomager N. B. Jensen, Torvegade 14
Tlf. 71 - 1941: Sognerådsformand og gårdejer S. K. Andersen
Tlf. 71 - 1946: Tørvefabr. S.Engdal Steffensen, Scheelsminde, Århusvej 28
Tlf. 71 - 1946: Tørvefabrk. S. Engdal Steffensen, Aalborggrd., Brunmose

Tlf. 72 - 1925: P. Pedersen Braad
Tlf. 72 - 1946: Mekaniker G. K. Christensen, Vestergade 42

Tlf. 73 - 1933: Tatol-Udsalget, Kirkegade 3
Tlf. 73 - 1946: Vognmand A. Kofoed Knudsen, Banegaardsgade 16

Tlf. 74 - 1925: Vognmand Henry Andersen, Kirkegade 17

Tlf. 75 - 1925: Forvalter Anton Levinsen, Gl. Estrup
Tlf. 75 - 1951: Snedkermester Peter Nielsen, Vestergade 17

Tlf. 76 - 1925: Propr. N. Nygaard, Dalsgaard
Tlf. 76 - 1927: Propr. J. Kill, Dalsgaard 
Tlf. 76 - 1940: Jydsk Genkul, Juelsgade 5 
Tlf. 76 - 1946: Frugt- & grønthdl. Hans Rasmussen, Østergade 19
Tlf. 76 - 1951: Auning ny Cykelforr., L. D. Steffensen, Kirkegade 5

Tlf. 77 - 1924: Cykelhandler Frederik Hansen, Vestergade 11
Tlf. 77 - 1938: Auning Bio, Vestergade 34 

Tlf. 78 - 1925: Karetmager N. Nielsen
Tlf. 78 - 1925: Lærer H. P. Nielsen, Østergade, Sdr. Skole
Tlf. 78 - 1941: 1. lærer og kirkeværge H. P. Nielsen, Østergade, Sdr. Skole

Tlf. 79 - 1925: Auning & Omegns Brugsforening, Vestergade 14
Tlf. 79 - 1927: Auning Brugsforening, uddeler Stenfeldt
Tlf. 79 - 1946: Auning Brugsforening, uddeler C. Madsen

Tlf. 80 - 1924: FlensborglagerJ.S.Rasmussen, Søndergade 1

Tlf. 81 - 1946: Gårdejer M. Pedersen, Lyngroden

Tlf. 82 - 1924: H. P. Nielsen, repræs. f. Danske Grundejs. Brandforsik.
Tlf. 82 - 1946: Vognmand Tage Jensen, Nrd. Fælledvej 6

Tlf. 83 - 1946: Slagter Laust Chr. Jensen, Kirkegade 9

Tlf. 84 - 1946: Pindstrup Mosebrug, Skovly

Tlf. 85 - 1946: Handelsmand Hans S. N. Kolstrup, Søndergade 2

Tlf. 86 - 1942: Auning Radio Service, E. Stenfeldt, Vestergade 34
Tlf. 86 - 1946: Auning Biograf, E. Stenfeldt, biografejer, Vestergade 34
Tlf. 86 - 1951: Auning Bio, E. Stenfeldt, biografejer, Vestergade 34

Tlf. 87 - 1924: Gårdejer Alfred Mariussen, Tårup

Tlf. 88 - 1946: Vognmand Ole Nielsen, Østergade 10

Tlf. 89 - 1946: Gårdejer Anton Kolind, Sofiesminde

Tlf. 90 - 1946: Vognmand Ernst Elof Olsson, Østergade 49
Tlf. 90 - 19??:  Auning Tandteknik ved Ester Olesen, Nørregade

Tlf. 91 - 1946: Vognmand Aksel Reimers, Vestergade 40
Tlf. 91 - 1946: Brdr. Pedersens Autoværksted, Vestergade 43
Tlf. 91 - 1956: Østergades Kødudsalg, J. J. Kjærgaard

Tlf. 92 - 1946: Auning Skaftefabrik, Johs Pedersen, Søndergade 4
Tlf. 92 - 1946: Aut. elektroinstallatør W. Rabe, Mortensensvej 8
Tlf. 92 - 1952: Tømrer- & snedkermester Chr.Christiansen, Søndergade 4

Tlf. 93 - 1946: Damefrisørinde Annelise Foldberg Pedersen, Østerg. 6

Tlf. 94 - 1946: Auning Møbelfabrik & Finerværk, bogh. Knud Beuschau

Tlf. 95 - 1946: Arbejdsmændenes Fagforening, Kontorbst. Jens Salling

Tlf. 96 - 1946: Husejer Tage Brøgger, Vestergade 15
Tlf. 96 - 1950: Auning Cafe & Conditori, Tage Brøgger, Vestergade 15
Tlf. 96 - 1955: Auning Ostelager, Tage Brøgger, Vestergade 15 

Tlf. 97 - 1944: Jens P. Andersen, Houlberg Øl og mineralvande
Tlf. 97 - 1946: Auning Møbelfabrik & Finerværk, J. Fuglsang, Vestergade 3

Tlf. 98 - 1946: Rejsebud Hugo Johnsen, Kirkegade 20

Tlf. 99 - 1946: Auning Bogtrykkeri, Thuesen, Banegaardsgade 10 

Tlf. 100 - 1946: Lillebilvognmand Anthon Pedersen, Østergade 36

Tlf. 101 - 1951: Handelsmand Marius Poulsen, Nørregade 2

Tlf. 102 - 1946: Malermester Carl Sørensen, Juulsgade 11

Tlf. 103 - 1946: Tandlæge E. Treue, Vestergade 18

Tlf. 105 - 1946: Brdr. Pedersens Autoværksted, Vestergade 43
Tlf. 105 - 1956: N. Terndrup Petersen, mekaniker, Vestergade 43

Tlf. 106 - 1946: Auning Savværk & Tømmerhandel, Søndergade 5

Tlf. 107 - 1951: Auning Maskinstation ved Johannes Engholm, Århusvej 28

Tlf. 108 - 1951: Auning Savværk & Tømmerhandel, fuldm. Aage Dahl

Tlf. 109 - 1951: Civilingeniør Jørgen Damgaard, Juelsgade 5 (J.Genkul)

Tlf. 110 - 1951: Gårdejer Aage Jensen, Slettengaard, Taarup

Tlf. 114 - 19??: Martin Sørensen, tækkemand, Reimersvej 5

Tlf. 115 - 1956: Auning Blomster Central, Niels Baltzer

Tlf. 116 - 1946: Auning Handelsgartneri, Svend Madsen, Kirkegade 6

Tlf. 117 - 19??: Auning Tandteknik ved Ester Olesen, Nørregade 5A

Tlf. 118 - 1946: Fotograf Warla Moltke Hansen, Kirkegade 7

Tlf. 120 - 1946: Lykkegaard Briketfab./Pindstrup Mosebrug Briketfab.

Tlf. 121 - 1951: Vognmand Jens Jensen, Østergade

Tlf. 122 - 1963: Vognmand Svend Pedersen, Vestergade 36

Tlf. 123 - 1952: Formanden for Auning Borger og Håndværkerforening
Tlf. 123 - 1953: Møbel-, skilte- og bygningsmaler Henry Petersen

Tlf. 125 - 1951: Forpagter Horn Pedersen, Gl. Estrup Skovridergaard

Tlf. 126 - 1951: Gårdejer L. Tarnow, Auning Østergaard

Tlf. 127 - 1951: Auning Postrerværksted, Svend Jensen, Vestergade 10

Tlf. 128 - 1951: Husmand Chr. Jensen, Søndermarksvej

Tlf. 133 - 1956: Agner Højholt, Auning Ejendomskontor, Østergade 13 

Flere billeder og oplysninger om telefonien i Auning HER

                      n  Retur til bymuseum          n  Retur til emner

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:24. February 2021

Besøg