Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

                      n  Retur til bymuseum         n  Retur til emner

Om Porsbakkerne

Porsbakkerne blev købt for 250.000 kr.

Det var Løvenholmfonden, der solgte den 10 hektar store naturperle til Sønderhald Kommune med overtagelse 1. juli 1980. 

Den daværende borgmester Gunner Kirk Thøgersen, udtalte efter købet: - De 250.000 plus 10.000 i sagdomkostninger, er en meget favorabel pris. Porsbakkerne er et område, der ikke må gå tabt, og nu får skoven lov at stå, som den er. Porsbakkerne er fredet og har en værdifuld herlighedsværdi for hele egnen. 

Borgmester Gunner Kirk Thøgersen fortæller også, at der bliver lagt et mindre beløb på de kommende byggegrunde, der sælges i Auning i de nærmeste par år, indtil de 250.000 kr. til købet er hjemme.

Porsbakkerne - eller Porsebakkerne, som de fleste siger - er et yndet mål for de fleste som bor i Auning og for mange andre i denne del af Djursland samt turister på campingpladsen. Alle nyder den skønne natur og de oplevelser man kan finde i et sådant område året rundt.


Herunder kan man gå på opdagelse i de mange vinkler man kan opleve Porsbakkerne på. God fornøjelse!

Ny kommunal informationstavle om Porsbakkerne er sat op ved P-pladsen på Gjesingvej.

Norddjurs Kommune startede den 13. marts 2015 med et forsøg på at skræmme rågekolonien væk fra Porsbakkerne ved hjælp af lyde fra det apparat oppe i skoven. På videoen her kan man hører en del af de lyder, der skal skræmme råberne væk.

Norddjurs Kommune vil i sept. 2014 foretage en pleje af Porsbakkerne. Det er efterhånden mange år side der sidst har været tyndet i skoven, så for at bevare - eller genskabe Porsbakkerne som en lys og varieret løvskov, er det nødvendigt med passende mellemrum at pleje skoven.

Arbejdet gennemføres med skovmaskiner, der fælder og bearbejder stammer og grene. Efter udtyndingen, vil lyset give mulighed for at nå skovbunden således, at bredbladede urter mm får mulighed for at trives. 

Kommunen har været så venlige at opsætte 2 informationstavler om arbejds formål og omfang. Skoven er åben under arbejdet.
Byens bedste kælkebakke

Der skal ikke falde meget sne i Auning før det mylder med børn og voksne, der har fundet kælken frem. Flere tager den også på ski rundt i Porsbakkerne, og hvis man tager den ud over markerne mod syd, kan man få rigtig god fart på.

 


Fredskov eller bare et skovområde?

Sønderhald Kommune køber arealet af Løvenholmfonden i 1980. I nogle år før havde Auning Håndværker- og Borgerforening lejet arealet af Løvenholmfonden for at sikre Porsbakkerne som en folkepark.

I en kommunalplan fra 2009 hedder det; at Porsbakkerne skal anvendes til offentlige formål, at Porsbakkerne ligger i landzone, at det er et skovområde som skal friholdes for bebyggelse, bortset fra enkelte bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse til rekreative formål. 

I kommuneplanen for området anvendes ikke betegnelsen "fredskov", men Kort & Matrikelstyrelsen bruger begrebet "fredskov" på deres matrikelkort. Gyngetræet er igen udstyret med hele 2 gynger

Går man en tur rund i Porsbakkerne, kommer man forbi et kæmpe fritstående bøgetræ, hvor der igen er ophængt gynger. Det er snart nogle år siden, der sidst har været gynger i træet. Der hang kun de triste stumper at torvet tilbage, men nu er gyngen altså på plads igen. Hvis man kommer fra den gamle skydebane, drejer man til højre og følger stien rundt. I det nord østlige hjørne finder man gyngetræet. Go' fornøjelse. Den er også for voksne!

7.08.12: Den ene gynge fik kun lov til at hænge i knapt 3 uger før vandaler brutalt skar gynge ned og fjernede den. Trist den ikke kunne få lov at hænge i fred til glæde for dem der kom forbi.

12.02.13: Så er der opsat en ny gynge til erstatning for den som brutalt  blev fjernet i sommers. Håber den må få lov at hænge længe til glæde for børn og barnlige sjæle.

 


Trim-stien var markeret med gule plette, med lidt held kan man stadig finde enkelte af disse markeringer, men ikke så tydelige som på det gamle billed, herover til venstre.

Fra Kondisti til mountainbike-spor

Da Sønderhald Kommune i 1980 havde købt Porsbakkerne af Løvenholmfonden, bad kommunen Auning Håndværker- og Borgerforening om at komme med forslag til hvordan Porbakkerne kunne anvendes.

Borgerforeningen foreslog en TRIM-kondisti med nogle udfordrende aktiviteter på stien. Borgerforeningen nedsatte et udvalg bestående af Lars Meilvang, Wallin Feder, Søren Dyrskjøt og Ove Gindesgaard, som skulle arbejde på sagen.

Borgerforeningen og Kommunen gik i gang med forberedelserne, men glemte desværre at kontakte Fredningsmyndighederne. Det gav en kraftig påtale og man fik besked på at ændre noget på ruten, så man ikke kom for tæt på en af gravhøjene.

Trim Kondisti var på 1200 m rundt i Porsbakkerne. Ruten var markeret med gule pletter på større træer. Undervejs var indlagt flere udfordrende redskaber.

Det var Produktionsværkstedet i Auning, som etablerede de forskellige redskaber på kondistien. Produktionsværkstedet har ligget på Industrivej og på Potetevej 3. 

I sommeren 2012 er der blive etableret en MTB-spor (moutainbike-spor), der ligger udenfor de normale gangstier. Ruten er 2,4 km lang og 72 højdemeter Det nye MBT-spor starter ved P-pladsen ved Gjesingvej, hvor der også er sat en bænk op.

Alle er velkommen til at benytte MTB-sporet. Sporet er også velegnet til løb. En tur på gåben kan også anbefales, da man vil opleve skoven fra nye vinkler.


Her en video fra aftentur på MTB-sporet i Porsbakkerne

Folkemøder og friluftteater

Porsbakkerne har også 2-3 gamle grusgrave. En helt ude ved vejen til Gjesing, en anden lidt længere inde i kanten mod syd.

Grusgraven ved Gjesing blev kaldt ”Gryden”, her har der været afholdt kirkelige folkemøder og ungdomsmøder i 1920’erne, opført friluftsskuespil i 1950’erne og afhold 1. maj-møder i 1970’erne.

Ved Auning Idrætsforenings årlige sportsfester i starten af 1950’erne blev der holdt amatør friluftskuespil. Titlerne var Eventur på fodrejse, Dianas magt og Røverne fra Rold. Efter forestillingen var der dans på hotellet.

Avisudklippet er fra Folkebladet for Djursland 1952


 

Gravhøje og folkesagn

I Porsbakkerne findes 4 gravhøje. Nr. 1 og 2 er rundhøje fra oldtiden. Nr. 3 er en tvillinghøj også fra oldtiden. Efter Nationalmuseets beskrivelser er tvillingehøjen nok nærmere 3 rundhøje meget tæt på hinanden. 

På toppen af bakken længst mod øst ligger en sagnsten, nemlig Kællingestenen. Under Kællingestenen, ligger en heks begravet. Banker man 3 gange på stenen kommer heksen frem og hævner sig på den, der har forstyrret hende. Den gule blinkende prik markere Kællingestenens placering.

På gamle kort benævnes området som Postbakkerne. Måske stammer det fra dengang i fordums tider – altså dengang den gamle landevej gik igennem området - hvor der forsvandt en hel postvogn med hest, kusk og passagerer på den uhyggelige strækning igennem bakkerne, hvor der dengang skete en del overfald og mord.

 


 

 


 


Flyverskjul fra 1945

Ved afslutningen af tyskernes besættelse af Danmark fungerede Porsbakkerne som "flyverskjul" for de tyske tropper og deres materiel.

En jul under krigen fik kæmner Søren Marius Nielsens børn ski i julegave. Den yngste søn, Bent fortæller: Vi løb meget på ski i Porsbakkerne, hvor Tyskerne gravede tankstillinger, men vi havde ingen problemer med de tyske soldater. På et tidspunkt tog tyskerne skolerne, missionshuset og forsamlingshuset, hvor der blev indkvarteret flygtninge og soldater.


Det fortælles at en af de tyske soldater tog sit eget liv heroppe. Man kan stadig skimte sporene efter tyskernes flyverskjul, da der i de brede bælter, der render gennem skoven, skimtes konturer efter udgravninger til materiel.

 


 


Munter omtale af vintersport i Porsbakkerne i 1953.

 

Vandboring på toppen

Ved foden af bakken længst mod øst finder man en grøn stålkasse. Den indeholder en brøndboring, som Auning Vandværk etablerede i 2010. 


Skattejagt før og nu

Det fortælles også, at der i den mellemste bakketop er nedgravet en stor skat, som bevogtes af et vældigt gespenst. Alligevel prøvede 2 Auning-borgere at grave ned til skatten engang ved midnatstide.

De ville gerne have haft byens skomager med på opgaven, men det turde han ikke. Skattejægerne fandt ved gravningen kun et råddent hestelår, øjensynlig stammende fra det hestespand som trak den postvogn, som engang forsvandt sporløst i Porsbakkerne.

De tog hestelåret med ned til byen og straffede den bange skomager ved at smide låret ind i hans stue. Den næste morgen havde det imidlertid forvandlet sig til det pureste guld.

Man kan stadig finde en skat i området. "Mons1976" har udlagt en skat som han kalder "Djurslands Perle". Ved hjælp af geocaching kan man finde frem til skatten i Porsbakkerne.  


Ole Madsen genopdager Porsbakkerne

At gå op af stien der følger grusgravens kant, det krogede træ ned ved gåstien, tænke på de mange gange man har kravlet op af grusskranten, for at komme helt op på toppen, og se ud over hele Auning. Dengang var der mere udsyn fra toppen. 

Læs Oles beretning og se hans sommerbilleder


Porsbakkerne, ved grusgraven, op og ned af bakke

Bysbarn af Auning, født 1969.

At gå på opdagelse i porsbakkerne, nu 43 år efter min fødsel, er lidt som at gense nogle af de små begivenheder der prægede min barndom, Porbakkeren.

At gå op af stien der følger grusgravens kant, det krogede træ ned ved gåstien, tænke på de mange gange man har kravlet op af grusskranten, for at komme helt op på toppen, og se ud over hele Auning.

Dengang var der mere udsyn fra toppen, nu er der vokset mange træer op og skygger for det meste af udsynet, i forhold til dengang i min barndom.

Eller hvad med den gamle kælkebakke, den 10 m fra Gjesingvej, som nu er tilvokset med buske og træer, og som gik ned bag ved Egernvej?

Dengang var der kun få huse på vejen, og mest træer, så man kunne gå lige fra Reimersvej og op af bakken, for der var ikke så mange huse der dengang, kun træer og et par huse.

Men jeg må ikke glemme "gryden", eller den gamle cykelcross bane ved parkeringspladsen, der var en stejl bakke man kunne cykle ned af, og rundt, op og ned af bakke.

Der er egentlig flere steder, bestemte træer jeg kan huske fra dengang, minder.

Og glem ikke skydebanen, alle de lerduer jeg der samlede og tog med hjem.

Der er altid nogle steder der vækker minder, og de giver en en bestemt og særlig betydning.

Ole Madsen, 2012

Campingpladsen

I 1960 køber murermester Knud Søgaard Poulsen et areal for foden af Porsbakkerne og indretter her Auning Campingplads, som drives/ forpagtes af forskellige lejrchefer.

I 2005 sælger Knud Søgaard Poulsen campingpladsen til Bjarne Nielsen – også kaldet Campingfatter. Knud Søgaard Poulsen har bl.a. også udstykket alle boligerne på Egernvej, vest for camping- pladsen. Den gamle skydebane ved Porsbakkerne

Auning Jagtforening ejer et areal i forlængelse med campingpladsen, hvor der tidligere har været skydebane. Skydebanen nedlægges engang første 1980'erne.

 


Rågerne dominere i april og maj

Råger er egentlig meget flotte med deres sorte fjerdragt, men larmen fra dem er ganske uudholdelig for de fleste. Fra 1. maj må rågeungerne skydes for at regulere bestanden. 

Jægere fra Auning Jagtforening står for reguleringen af råger i Porsbakkerne ved Auning. Man må gerne komme i Porsbakkerne, når der jages, da jægerne skyder direkte op i luften, skulle det bære rimelig sikkert at bevæge sig deroppe, selvom der skydes efter fugleungerne. Hvis der er opsat skilte om jagt, skal dette selvfølgelig respekteres.


Læs mere om rågerne i Lokalavisen

 


Man kan ikke andet end blive inspireret efter en tur op i Porsbakkerne. Ole Madsen er bl.a. blevet inspireret til at maler flere motiver. Se flere malerier på Oles hjemmeside.

                      n  Retur til bymuseum          n  Retur til emner

ERROR: Content Element type "media" has no rendering definition!

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:18. September 2021

Besøg