Søg
auningSport
auningBy Museum
auningBy

Det Grønne Museums Venneforening

Venneforeningen, der er oprettet i 1982, går ind og hjælper med frivillig arbejdskraft ved arrangementer, foredragsvirksomhed med mere, eller når der skal hakkes roer. Venneforeningen yder også økonomisk tilskud til bogudgivelser, ved køb af genstande, eller de investerer i boder og telte, der så står til museets disposition. Venneforeningen har desuden i en årrække været forpagter af landbrugsjorden, som i dag ejes af Det Grønne Museum. Mange af de nye tiltag der er på museet er begyndt med frivillig indsats fra Venneforeningens side. Når tiden er inde overgår aktiviteterne til museet. Medlemmer har fri adgang til Det Grønne Museum samt til aktivitets- og demonstrationsdage. Desuden modtager de museets årbog gratis. 

Årskontingent er 200 kr. for enkeltpersoner, 300 kr. for ægtepar og 500 kr. for firmaer. Medlemskabet giver desuden 15% rabet ved køb over 100 kr. i museumsbutikken på Det Grønne Museum.

Yderligere information:
Tlf.: 86 48 34 44
Mail: info@dgmuseum.dk

Lars Nielsen
Formand for Venneforeningen

Rettelser eller tilføjelser modtages meget gerne!

AuningBymuseum

Udfyld venligst denne formular
captcha
Siden er sidst opdateret:27. March 2020

Besøg